ELEKTRO-CEM

Dział w budowie.

Firma ELEKTRO-CEM powstała w 2006 roku jako samodzielna firma z restrukturyzacji Górażdże CEMENT S.A.
Wyłączono z działalności Górażdże Cement S.A. eksploatację i remonty maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia.