Kontakt

ELEKTRO-CEM H. Michalski i wspólnicy sp.j.

Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

Henryk Michalski
Wspólnik
tel. +48 77 44 684 65
kom. +48 664 782 050
e-mail: henryk.michalski@elektro-cem.pl

Jakub Michalski
Wspólnik
kom. +48 600 091 104
e-mail: jakub.michalski@elektro-cem.pl

Marcin Kwoczała
Kierownik warsztatu
tel. +48 77 44 684 89
e-mail: marcin.kwoczala@elektro-cem.pl


fax. +48 77 44 684 69

Dane identyfikacyjne

NIP: 199-005-41-29 REGON: 160108093
KRS: 0000360336
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: ING Bank Śląski S.A. O/Krapkowice
43 1050 1487 1000 0023 1268 6963

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.